• Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Strona Główna

Badanie ultrasonograficzne

(nie)Bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie USG

Ultrasonografia jest podstawowym badaniem pozwalającym określić stan narządów wewnętrznych pacjenta, a przede wszystkim wychwycić zmiany nowotworowe, guzy, mięśniaki oraz ocenić rozwój płodu u kobiet w ciąży. Jest to jedna z najbezpieczniejszych metod obrazowania opierająca się na działaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają komórki organizmu pacjenta nie wywierając na nie negatywnego wpływu. Należy jednak pamiętać, że każde badanie jest obarczone ryzykiem krzyżowej transmisji zakażeń. Poziom ryzyka zależy od rodzaju badania USG, warunków w jakich się ono odbywa oraz sposobu postępowania przy reprocesowaniu głowicy USG.

(nie)Bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie USG

Skąd bierze się niebezpieczeństwo?

Głowica ultrasonograficzna, jak każdy wyrób medyczny wielokrotnego użytku, może być nośnikiem chorobotwórczych patogenów.

Niewłaściwa dekontaminacja

W Polsce procedura dekontaminacji (mycie, dezynfekcja, w niektórych przypadkach sterylizacja) głowic USG znacząco odbiega od zaleceń ogólnoświatowych organizacji z obszaru medycznego. Przyjętą praktyką jest przecieranie głowic chusteczkami dezynfekcyjnymi niezależnie od rodzaju badania.

Czynnik ludzki

Ręczne czyszczenie głowic USG i tym samym brak powtarzalności procesu dekontaminacji stwarza ogromne zagrożenie. Istnieje realne ryzyko przeżycia niebezpiecznych drobnoustrojów na powierzchni głowicy.

Dezynfekcja przy pomocy chusteczek

Chusteczki dezynfekcyjne nie posiadają pełnego spektrum bójczego. Dodatkowo ich skuteczność jest uwarunkowana dokładnością czyszczenia i zachowania czasu ekspozycji. Nie można mieć pewności, że tą metodą głowica USG została prawidłowo zdezynfekowana.

Różne rodzaje badań USG

W zależności od obszaru badania USG, zmienia się poziom ryzyka krzyżowej transmisji zakażeń. Największe ryzyko występuje w trakcie kontaktu głowicy z błonami śluzowymi (np. badanie transwaginalne lub transrektalne), uszkodzoną tkanką, czy też krwią (np. asysta głowicy przy robieniu biopsji).

Intensywność badań USG

Zbyt duża liczba badań USG w danej placówce wymusza konieczność szybkiego przygotowania głowicy do ponownego użycia. Skutkuje to brakiem skutecznej dezynfekcji.

Brak określonych wytycznych

W Polsce nie ma regulacji prawnych obligujących pracownie USG do przeprowadzania powtarzalnego, monitorowanego, kontrolowanego i udokumentowanego procesu dezynfekcji wysokiego stopnia głowic ultrasonograficznych. Istnieją zalecenia i wytyczne oraz normy, do których niestety mało kto się stosuje.

Niepoprawność badania

Dokładność rozpoznania dokonanego na podstawie badania ultrasonograficznego zależy zarówno od doświadczenia i staranności lekarza wykonującego badanie, jak też od odpowiedniego doboru parametrów głowicy. Ustawienia aparatu należy zmieniać w zależności od warunków badania u poszczególnych pacjentów, a także dostosowywać do badanych narządów. Niezwykle istotną kwestią podczas badania jest kontakt głowicy z pacjentem. Źle przetworzona głowica może generować artefakty widoczne na obrazie z badania USG. Nadmierna ilość żelu, nie usunięta po wcześniejszym badaniu, może powodować pęcherze powietrza, które znajdując się pomiędzy głowicą a powierzchnią skóry, będą wpływać na jakość badania. Nieodpowiednio przeprocesowana głowica USG, może wpływać także na komfort badania, powinna ona pracować po powierzchni skóry bardzo płynnie i nie powodować żadnego dyskomfortu.

(nie)Bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie USG

Rozwiązanie dla każdego

Ze względu na niezawodność oraz powtarzalność procesu, wszystkie wytyczne światowych uznanych organizacji z obszaru dekontaminacji medycznej zalecają stosowanie automatycznych metod dezynfekcji.

poznaj Nasze urządzenie

Automatyczna dezynfekcja wysokiego stopnia

Jedyna walidowana metoda

Technologia RFID AcuTrace® pozwala wykazać, że wdrożone procedury są monitorowane, powtarzalne i udokumentowane.

Zgodność z obowiązującymi normami

Skuteczność wobec wirusów, bakterii, grzybów, prątków i spor przebadana zgodnie z wymaganiami norm europejskich, ASTM oraz oficjalnymi metodami AOAC.

Rekomendacje wiodących producentów głowic USG

Metoda dekontaminacji stosowana w trophon®2 została zatwierdzona przez 25 wiodących producentów sond USG.

Potwierdzona skuteczność działania

Testowany przeciwko szerokiemu spektrum patogenów, w tym powodujących choroby przenoszone drogą płciową, wirusy zapalenia wątroby typu A, B i C, spory Clostridium Difficile oraz odporne na antybiotyki bakterie MRSA i VRE.

Obejrzyj film prezentujący urządzenie trophon®2

Jak to działa?

Walidacja, powtarzalność i dokumentacja procesu gwarancją bezpieczeństwa

01
Zagrożenie
Każde badanie USG niesie ze sobą ryzyko krzyżowej transmisji zakażeń
02
trophon®2
Pełne spektrum działania wobec wirusów, bakterii, prątków, grzybów oraz spor
03
Bezpieczeństwo
Opatentowana technologia i zwalidowany proces gwarantują bezpieczne badanie

(nie)Bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie USG

Poznaj fakty w liczbach

Ponad 20 %

głowic USG pozostaje zanieczyszczonych po dezynfekcji przez przetarcie chusteczką

15 minut

nawet tyle czasu substancja aktywna zawarta w chusteczce potrzebuje do zabicia grzybów

Ponad 50 %

uszkodzeń głowicy USG powstaje w trakcie nieprawidłowej dekontaminacji

20000000

pacjentów rocznie na świecie jest chronionych dzięki dezynfekcji przy użyciu trophon®2

7 minut

tyle wynosi czas dekontaminacji sondy USG z pełnym spektrum działania

Ponad 1200

modeli głowic zatwierdzonych do dekontaminacji przez producentów sprzętu USG

WIEDZA, PRAKTYKA, NAUKA
ROBIMY TO DLA TWOJEGO ZDROWIA

Poznaj urządzenie i technologię w dziale NASZ PRODUKT.

Wymagania jakie powinny być spełnione przy prawidłowej dekontaminacji głowic USG znajdują się w dziale DLA SPECJALISTY.

Wszystkie materiały są dostępne w BAZIE WIEDZY.

 

Zapoznałeś się z treścią naszej strony?

Sprawdź poziom swojej wiedzy na temat bezpiecznego badania USG!

Quiz grafika