• Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

DLA SPECJALISTY

Klasyfikacja Spauldinga

Przyjęta na całym świecie Klasyfikacja Spauldinga określa zasady dotyczące procesów dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych.

Earle H. Spaulding wprowadził klasyfikację wyrobów medycznych kategoryzując je ze względu na ich zastosowanie i związane z nim ryzyko transmisji zakażeń. Jednocześnie wskazał minimalny poziom redukcji drobnoustrojów odpowiedni do danej kategorii wyrobu.

Po dziś dzień Klasyfikacja Spauldinga stanowi podstawę międzynarodowych wytycznych dotyczących dekontaminacji wyrobów medycznych.

Klasyfikacja Spauldinga określa minimalny wymagany poziom redukcji drobnoustrojów z powierzchni wyrobu medycznego, w zależności zastosowania tego wyrobu i związanego z nim ryzyka transmisji zakażeń (tabela poniżej):

Klasyfikacja Spauldinga Rodzaj kontaktu z pacjentem Ryzyko transmisji zakażenia Poziom redukcji drobnoustrojów
Krytyczne Mają bezpośredni kontakt z uszkodzoną skórą i błonami śluzowymi, penetrują w głąb jałowych tkanek lub układu naczyniowego. Wysokie Sterylizacja
Semi-krytyczne Mają kontakt z uszkodzoną skórą lub nienaruszoną błoną śluzową, ale nie wnikają do jałowych tkanek ciała. Średnie Dezynfekcja wysokiego stopnia
Niekrytyczne Mają kontakt z nieuszkodzoną skórą. Niskie Dezynfekcja niskiego lub średniego stopnia

Światowe zalecenia i wytyczne

Na całym świecie funkcjonują wytyczne i zalecenia, które pomagają użytkownikom określić prawidłowy sposób postępowania przy dekontaminacji głowic USG. W przypadku wszystkich głowic USG, które w trakcie badania mają kontakt z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą, wytyczne zgodnie zalecają dezynfekcję wysokiego poziomu. Poniżej zestawienie najważniejszych wytycznych z całego świata, w których opisano zasady prawidłowej dekontaminacji głowic USG:

Tabela 1. Wytyczne federalne USA

Organizacja Nazwa wytycznych Rok
Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Wytyczne dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej

 

2008
Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)

 

Zgoda marketingowa na diagnostyczne systemy ultrasonograficzne i głowice

 

2019
Amerykański Narodowy Instytut Standardów (ANSI), Stowarzyszenie na rzecz Postępu w Instrumentach Medycznych (AAMI)

 

ST58:2013 Sterylizacja chemiczna i dezynfekcja wysokiego poziomu w placówkach służby zdrowia

 

2013
Instytut ECRI

 

Czyszczenie i dezynfekcja diagnostycznych głowic ultradźwiękowych: nasze zalecenia

 

2018
Towarzystwo Diagnostyki Medycznej Sonografii (SDMS)

 

Wytyczne dotyczące profilaktyki i kontroli zakażeń w ultrasonografii: dekontaminacja głowicy ultradźwiękowej

 

2020
Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie (AIUM)

 

Wytyczne dotyczące czyszczenia i przygotowywania głowic ultradźwiękowych do użytku zewnętrznego i wewnętrznego oraz sprzętu między pacjentami, a także bezpiecznego obchodzenia się i używania żelu do sprzęgania ultradźwiękowego

 

2020

Tabela 2. Wytyczne europejskie

Organizacja Nazwa wytycznych Rok
Europejskie Towarzystwo Radiologiczne

 

Profilaktyka i kontrola zakażeń w USG – zalecenia dotyczące najlepszych praktyk Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego Grupy Roboczej Ultrasonografii

 

2017
Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Ultrasonografii Medycznej

 

Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie czyszczenia i dezynfekcji głowic ultradźwiękowych przy jednoczesnym zachowaniu integralności głowicy

 

2017
Szwedzkie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii (Szwecja) Doradztwo SFOG w zakresie ochrony głowic i dezynfekcji sond ultradźwiękowych we wszystkich badaniach USG ginekologicznych i położniczych w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym 2019
Wyższa Rada Zdrowia / Conseil Supérieur de la Santé (Belgia) Zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia infekcji w endoskopii i wyrobach medycznych wrażliwych na ciepło 2019
Ministerstwo Solidarności i Zdrowia (Francja) Propozycja techniczna od krajowej grupy roboczej. Zapobieganie ryzyku infekcji związanej z zabiegami USG wewnątrzjamowymi: 28 2019
Zapobieganie zakażeniom Werkgroep (Holandia)

 

Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja wyrobów medycznych do ponownego użycia do użytku niekrytycznego, półkrytycznego lub krytycznego: 56 2017
Komitet Sterujący Czyszczenie i dezynfekcja elastycznych endoskopów (Holandia) Instrukcja jakości czyszczenia i dezynfekcji endoskopów elastycznych: 118 2016
Komisja Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (Niemcy)

 

Wymagania higieniczne przy reprocesowaniu wyrobów medycznych. Federalna Gazeta Zdrowia – Badania Zdrowia – Ochrona Zdrowia: 66 2012
Departament Zdrowia AUSL Pescara (Włochy) Wytyczne do „Właściwego zarządzania procedurami opieki zdrowotnej i higieny w placówkach opieki szpitalnej i terytorialnej”: 88 2009

Tabela 3. Wytyczne międzynarodowe

Organizacja Nazwa wytycznych Rok
Światowa Federacja Nauk o Sterylizacji Szpitalnej Wytyczne dotyczące wyrobów medycznych wielokrotnego użytku 2019
Światowa Federacja Ultrasonografii w Medycynie i Biologii Wytyczne dotyczące czyszczenia dopochwowych głowic ultrasonograficznych między pacjentami 2017

Dezynfekcja Wysokiego Stopnia (tzw. HLD – High Level Disinfection)

Sterylizacja

Sterylizacja niszczy wszystkie mikroorganizmy, w tym również formy przetrwalnikowe bakterii. Wyroby medyczne zaklasyfikowane jako wyroby krytyczne powinny być poddane procesowi sterylizacji przed ich ponownym użyciem. Kiedy nie ma technicznej możliwości sterylizacji głowicy USG stosowanej jako wyrób krytyczny, zaleca się dezynfekcję wysokiego stopnia i dodatkowe zastosowanie sterylnej osłony głowicy.

Dezynfekcja wysokiego stopnia

Dezynfekcja wysokiego stopnia jest metodą dekontaminacji wyrobów medycznych, która również redukuje wszystkie mikroorganizmy. Istnieje jednak możliwość przetrwania niewielkiej liczby sporów bakterii. Środek do dezynfekcji wysokiego poziomu wykazuje zatem działanie bakteriobójcze, wirusobójcze (wirusy osłonkowe i bezosłonkowe), grzybobójcze, prątkobójcze i ograniczone działanie sporobójcze.

Głowice USG stosowane jako wyroby półkrytyczne (np. badanie USG transwaginalne lub transrektalne) muszą zostać poddane procesowi dezynfekcji wysokiego stopnia. Zaleca się dodatkowe zastosowane osłony głowicy USG.

Dezynfekcja niskiego i średniego stopnia

Do dezynfekcji wyrobów niekrytycznych można stosować środek dezynfekujący o średnim lub niskim poziomie bójczości.

Środek do dezynfekcji niskiego poziomu niszczy bakterie wegetatywne (bez prątków gruźlicy), wirusy osłonkowe, tylko niektóre wirusy bezosłonkowe i drożdżaki.

Środek do dezynfekcji średniego poziomu niszczy wszystkie bakterie wegetatywne, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe i bezosłonkowe oraz grzyby.

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące naszego urządzenia, chciałbyś skorzystać z możliwości jego przetestowania lub dowiedzieć się jak znaleźć się na liście BEZPIECZNYCH PLACÓWEK USG?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz:

    Zapoznałeś się z treścią naszej strony?

    Sprawdź poziom swojej wiedzy na temat bezpiecznego badania USG!

    Quiz grafika