• Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

NASZ PRODUKT

Charakterystyka

Trophon®2 firmy Nanosonics to w pełni zamknięty, zautomatyzowany system dezynfekcji wysokiego stopnia głowic ultrasonograficznych z zastosowaniem 35% nadtlenku wodoru.

Urządzenie  służy do bezpiecznej dekontaminacji  półkrytycznych oraz krytycznych głowic powierzchniowych i endokawitarnych. Penetruje całą powierzchnię sondy – korpus, uchwyt, w tym również wszystkie szczeliny i nierówności.

System trophon®2 korzysta z cyfrowej technologii zgodności RFID AcuTrace™, która pozwala zidentyfikować i zapisać cały proces dezynfekcji oraz wykazać, że wdrożone procedury są monitorowane, powtarzalne i dokumentowane. Technologia RFID zapewnia ciągłość i powtarzalność procesu, wykluczając możliwość popełnienia błędu przez użytkownika.

Wygodna obsługa i efektywność pracy:

 • Trophon®2 to uniwersalne rozwiązanie zintegrowane z miejscem pracy i szpitalnym systemem informatycznym.
 • Szeroka kompatybilność z sondami USG. Ponad 1200 sond zatwierdzonych przez 26 producentów głowic USG.
 • Funkcjonalność i intuicyjna obsługa poprzez dotykowy ekran LCD z menu w języku polskim.
 • Możliwość zaprogramowania autostartu urządzenia lub momentu przejścia w tryb uśpienia.
 • Funkcja opóźnionego startu.
 • Urządzenie typu Plug&Play, bez dodatkowych wymagań wentylacyjnych.
 • Krótki czas pracy procesu (7 minut).
 • Bezpieczne pozycjonowanie sondy w trakcie procesu przez zintegrowany pozycjoner i uniwersalny zacisk na kabel.

Bezpieczeństwo i standardy:

 • Technologia Nanosonics trophon® zwiększa bezpieczeństwo badania USG poprzez automatyczny oraz powtarzalny proces dezynfekcji wysokiego stopnia głowic USG w każdym cyklu. Zapewnia ochronę pacjentów, personelu i środowiska.
 • Brak bezpośredniego kontaktu z dezynfekowaną głowicą USG.
 • Bezpieczna pozostałość po procesie – woda i tlen. Produkt przyjazny środowisku.
 • Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE
 • Skuteczność mikrobiologiczna zgodna z wymaganiami FDA.
 • Skuteczność wobec wirusów, bakterii, grzybów, prątków i spor przebadana zgodnie z wymaganiami norm europejskich ASTM oraz oficjalnymi metodami AOAC.
 • Badania przeciwko szerokiemu spektrum patogenów, w tym powodujących choroby STI (przenoszone drogą płciową): chlamydia, bakteria rzeżączki, wirusy herpes, HIV, wirusy zapalenia wątroby typu A, B i C, spory Clostridium Difficile oraz odporne na antybiotyki bakterie MRSA oraz VRE*.

* MRSA: Methicillin-Resistant Staphyloccus aureus.VRE: Vancomycin-Resistant Enterococci.

Dane techniczne
Szerokość 360 mm
Głębokość 317 mm
Wysokość 535 mm
Rozmiar wyświetlacza dotykowego 7″
Waga 22 kg
Przyłącze internetowe RJ 45
Porty USB 3 x typ A
Zasilanie 230 V, 50/60 Hz, 6 A

Technologia

W obliczu coraz większych wyzwań w walce z rozprzestrzenianiem się zakażeń występujących w systemie opieki zdrowotnej, technologia Nanosonics trophon®2 wyznacza nowy standard pozwalający chronić pacjentów.

Sposób działania

Trophon®2 wykorzystuje aktywną mgłę nadtlenku wodoru (H2O2), zabijającą bakterie, wirusy, grzyby i spory. Urządzenie posiada unikalny, zautomatyzowany system, który wytwarza wibracje ultradźwiękowe w celu przekształcania roztworu wysoko stężonego nadtlenku wodoru do postaci mgły. Ta z kolei generuje dużą liczbę wolnych rodników o właściwościach utleniających. Jedną z głównych zalet tej metody, w przeciwieństwie do innych metod jak np. dezynfekcja chusteczką, jest fakt, że tak małe cząsteczki mgły mogą dostać się do szczelin i wszystkich nierówności na powierzchni sondy, aby zapewnić jej pełną dezynfekcję.

Specjalne czujniki urządzenia monitorują temperaturę, stężenie i dozowanie czynnika, a zaawansowane oprogramowanie kontroluje wszystkie parametry procesu przez cały czas jego trwania.  Po zakończeniu dezynfekcji, pozostałości nadtlenku wodoru są odprowadzane z komory i po przejściu przez konwerter ulegają rozkładowi do bezpiecznej pozostałości jaką jest tlen i wodę.

Skuteczność

Dezynfekcja wysokiego poziomu (HLD) półkrytycznych wyrobów medycznych, takich jak sondy USG, stanowi podstawowy element profilaktyki zakażeń w systemie opieki zdrowotnej.

Firma Nanosonics przeprowadziła badania laboratoryjne w celu potwierdzenia skuteczności urządzeń trophon®2 oraz stosowanej w nich technologii. Wykazano, że jest to jedyna z wyboru technologia dedykowana do dezynfekcji wysokiego stopnia transwaginalnych, transrektalnych i powierzchniowych sond USG, która spełnia wymogi skuteczności mikrobiologicznej wg metodyki badań FDA.

Przeprowadzone testy wykonane zgodnie z wymaganiami norm europejskich, ASTM i oficjalnych metod AOAC potwierdziły skuteczność:

 • bakteriobójczą
 • wirusobójczą (wirusy osłonkowe i bezosłonkowe),
 • grzybobójczą,
 • prątkobójczą,
 • sporobójczą

Poza potwierdzeniem wymagań wynikających z norm, wykazano że technologia Nanosonics trophon®2 eliminuje szeroki zakres istotnych klinicznie patogenów, w tym:

 • Bakterii wielolekoopornych, takich jak MRSA,
 • Wirusów przenoszonych przez krew, takich jak HCV,
 • Patogenów przenoszonych drogą płciową, takich jak Chlamydia,
 • Sporów Clostridium difficile.
 • Clostridium difficile.
Bakterie wegetatywne Grzyby
Staphylococcus aureus Trichophyton mentagrophytes
Pseudomonas aeruginosa Wirusy
Salmonella choleraesuis Wirus polio typu 1
Staphylococcus aureus oporny na metycylinę Wirus opryszczki pospolitej typu 1
Enterococcus faecalis oporny na wankomycynę Wirus zapalenia wątroby typu A
Escherichia coli oporna na karbapenam Adenowirus typu 2
Neisseria gonorrhoea Surogat ludzkiego wirusa zapalenia wątroby typu B (wirus kaczego zapalenia wątroby typu B)
Chlamydia trachomatis (serotyp K) Ludzki wirus niedoboru odporności typu 11
Mykobakterie Surogat ludzkiego norowirusa
Mycobacterium terrae Ludzki rotawirus
Przetrwalniki bakteryjne Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV16 i HPV18)
Clostridium difficile1 Surogat wirusa zapalenia wątroby typu C (wirus wirusowej biegunki bydła)
Clostridium sporogenes2
Bacillus subtilis2

1 Wykazano, że urządzenie inaktywuje te patogeny w testach laboratoryjnych.
2 Skuteczny przy wydłużonym czasie kontaktu zgodnie z wymaganiami FDA dla HLD

Skuteczność biobójcza urządzenia trophon®2 potwierdzona w warunkach klinicznych.

 Urządzenie trophon®2 przewyższa inne metody dezynfekcji, które zostały przebadane w podobnych warunkach klinicznych:

 • Chusteczki do dezynfekcji niskiego poziomu (LLD) nie usuwają efektywnie zanieczyszczeń bakteryjnych z głowic USG
 • Dezynfekcja UVC (promieniowaniem ultrafioletowym) wykazuje podobną skuteczność biobójczą co chusteczki do dezynfekcji niskiego poziomu.

Kompatybilność

Firma Nanosonics, we współpracy z wiodącymi producentami aparatów USG, przeprowadziła testy kompatybilności ponad 1200 głowic ultrasonograficznych.

Na podstawie wykonania co najmniej 18 000 testowych cykli dezynfekcji wysokiego stopnia dla każdej badanej głowicy, urządzenie trophon®2 zostało dopuszczone przez 26 producentów sprzętu USG. Wszystkie aparaty znajdują się na specjalnej liście kompatybilności sprzętowej, którą można pobrać ze strony internetowej:

https://www.nanosonics.co.uk/products/probe-compatibility

Użytkownik może również potwierdzić kompatybilność bezpośrednio na stronie internetowej firmy Nanosonics wybierając z rozwijanej listy producenta oraz odpowiedni model aparatu USG.

W przypadku braku danego modelu ultrasonografu na liście kompatybilności, prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z firmą Nanosonics.

Eksploatacja

Urządzenie Trophon2 jest niezwykle proste w obsłudze i eksploatacji. Całkowicie zamknięty i kompaktowy system może być umieszczony w gabinecie obok aparatu USG, bez żadnych dodatkowych  wymagań wentylacyjnych pomieszczenia.

Stosowanie materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu trophon®2 ogranicza się do:

 • czynnika dezynfekującego zawierającego 35% nadtlenek wodoru,
 • testów chemicznych, które w zupełnie niezależny sposób potwierdzają skuteczność procesu,
 • papieru do drukarki

Urządzenie wymaga przeprowadzenia okresowej konserwacji i serwisu raz w roku lub co 5000 cykli. Komorę oraz powierzchnie zewnętrzne urządzenia należy czyścić za  pomocą gąbki lub ściereczki delikatnie zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Do okresowej dezynfekcji komory i powierzchni zewnętrznych należy stosować preparaty na bazie izopropanolu lub czwartorzędowych związków amonowych.